Bijdragen aan de samenleving

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun kwaliteiten en energie kunnen blijven inzetten voor onze samenleving. Met ons werk, en vaak in samenwerking met meerdere organisaties, dragen we bij aan het niveau van welzijn in onze gemeenschap.
- DementieCafé
- Welzijn ouderen en mantelzorgondersteuning
- Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven
- Samen De Dag Door
- Steunpunt Mantelzorg
- Week voor de vrijwilligers en mantelzorgers
- Wijknetwerken/Bouwteams

Welzijn ouderen en mantelzorgondersteuning

In het kader van integrale toegang vond in 2018 regelmatig afstemming plaats tussen het gemeentelijke generalistenteam en de ouderenadviseurs van SWOVE over het welzijn van ouderen en mantelzorgondersteuning.

Steunpunt Mantelzorg

Voor de informatiebijeenkomsten werken we samen met andere organisaties en stichtingen, zoals Seniorweb, Stichting Zelfhulp, Gezondheidspraktijk Dakini en RSZK.

Week voor de vrijwilligers en mantelzorgers

In de week van de mantelzorg (4 t/m 10 november) hebben we samen met de vrijwilligers en mantelzorgers een aantal mooie gevarieerde activiteiten gehad. Van bowlen, proeverijen tot een gezellige bedankavond. De vrijwilligers en mantelzorgers hebben zich verwend gevoeld.

DementieCafé

Het DementieCafé is een gezamenlijk initiatief van SWOVE en de andere partners van het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven. Alle partners brengen hun deskundigheid en hun vrijwilligers in en zo mogelijk een gastspreker. Vanuit SWOVE is de adviseur Welzijn, Wonen en Zorg gespreksleider en zijn een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie.

Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven

Veldhoven is sinds 2018 een dementievriendelijke gemeente. SWOVE participeert in het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV). In het DOV zijn de speerpunten vastgesteld. SWOVE zit het overleg voor.

Samen De Dag Door

SWOVE organiseert de intakegesprekken, de planning van de dagdelen en de inzet van geschoolde vrijwilligers. SWOVE adviseert aanvragers ook over eventueel beter passende voorzieningen. In 2018 gebruikten we locaties van Severinus. Door ruimtegebrek bij Severinus hebben we vanaf juli 2018 Messenmaker 6 (‘t Look) in gebruik genomen als locatie en eind 2018/begin 2019 de locatie Dobbelsteen op De Rul 2 (Pegbroeken). Severinus blijft zorgdragen voor de levering van soep en brood op beide nieuwe locaties.

Regionaal overleg met (ouderen)welzijnsorganisaties

Meerdere malen overleg tussen directeuren Wél! Welzijn de Kempen, SWOVE en Cordaad over nieuwe ontwikkelingen en samenwerking. In een gemeenschappelijke bijeenkomst van de raden van bestuur en toezicht van Cordaad Welzijn, SWOVE en Wél! Welzijn de Kempen hebben zij de directies van de drie organisaties in het najaar van 2018 de opdracht gegeven om de onderlinge samenwerking substantieel te intensiveren. Deze 3 organisaties zijn in 9 gemeenten in de regio Eindhoven actief. Het welzijnsaanbod dat de drie afzonderlijke organisaties in deze gemeenten op verzoek van en betaald door de gemeente uitvoeren, laat een breed palet van activiteiten zien.

Wijknetwerken/Bouwteams

De ouderenadviseurs van SWOVE participeren in de wijknetwerken Oerle, Heikant/Veldhoven Noord, Zeelst en Meerveldhoven, Veldhoven Dorp en in Zonderwijk/ ’t Look/Dekker/Cobbeek. In deze wijknetwerken komen vertegenwoordigers van formele en informele verbanden bij elkaar. Daarnaast neemt SWOVE deel aan Bouwteams Noord, Zuid en Oost waarbij de doelstelling is dat professionals in zorg en welzijn elkaar beter weten te vinden.