Samenwerking Cordaad Welzijn, SWOVE en Wél! Welzijn de Kempen

In een gemeenschappelijke bijeenkomst van de raden van bestuur en toezicht van Cordaad Welzijn, SWOVE en Wél! Welzijn de Kempen hebben zij de directies van de drie organisaties in het najaar van 2018 de opdracht gegeven om de onderlinge samenwerking substantieel te intensiveren. Deze 3 organisaties zijn in 9 gemeenten in de regio Eindhoven actief. Het welzijnsaanbod dat de drie afzonderlijke organisaties in deze gemeenten op verzoek van en betaald door de gemeente uitvoeren, laat een breed palet van activiteiten zien.

‘t Cursushuys

Cordaad Welzijn, SWOVE en Wél! Welzijn de Kempen zijn in 2018 gestart met ’t Cursushuys. ’t Cursushuys biedt vrijwilligers en mantelzorgers de mogelijkheid om cursussen, trainingen en workshops te volgen over allerlei onderwerpen. ’t Cursushuys vertaalt leervragen van mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Kennis, vaardigheden, persoonlijk groei, en weerbaarheid zijn de kernwoorden van ’t Cursushuys. Alle vrijwilligers en mantelzorgers uit de A2 gemeenten, de Kempengemeenten en Veldhoven hebben toegang tot ’t Cursushuys.

Cursussen uitgevoerd: In 2018 zijn er 90 cursussen georganiseerd. Waarvan
  • 40 cursussen voor mantelzorgers
  • 50 cursussen voor vrijwilligers.
Aantal cursussen per gemeente:
t Cursushuys wordt tot medio 2019 gefinancierd vanuit diverse fondsen. De samenwerkende partijen zullen ’t Cursushuys in 2019 op inhoud door ontwikkelen.