Terug naar nieuws

Eenzaam Veldhoven

Eenzaam in Veldhoven

“Alle 75-plussers moeten jaarlijks thuis bezoek krijgen van de gemeente of een hulpinstantie om te bepalen of ze eenzaam zijn of dreigen te worden. Dat stelt minister De Jonge van Volksgezondheid en Welzijn in het actieplan Eén tegen eenzaamheid, dat hij morgen presenteert.” (nos, 19-3-2018).

Een mooi plan om de senioren middels een jaarlijks huisbezoek thuis te bezoeken. In Veldhoven gebeurt dit middels het informerend huisbezoek, welke sinds 2001 operatief is.

Jaarlijks krijgen onze senioren een uitnodiging voor een huisbezoek door één van onze vrijwilligers die geschoold zijn op welzijn, wonen en zorg. In het gesprek wordt er samen met de senior gekeken welke vraagstukken ze mogelijk hebben en waar ze een passende of alternatieve oplossing kunnen vinden. Tijdens het gesprek komt het onderwerp eenzaamheid aan bod. Wanneer de vraagstelling complexer wordt kan de ouderenadviseur van SWOVE ingezet worden. Samen bekijken we zijn/haar zoektocht naar meer levensgeluk.

Meldpunt eenzaamheid
Sinds 2012 is er een meldpunt waar mensen, organisaties, professionals, buren, mantelzorgers, kinderen etc. kunnen bellen om vragen te stellen betreffende eenzaamheid of een huisbezoek aan te vragen door een ouderenadviseur van SWOVE of een wijkmakelaar van Cordaad. Dit nummer is elke werkdag te bereiken op: 06-82004012

Mocht u een persoonlijk gesprek willen betreffende dit onderwerp, kunt u ook contact opnemen met SWOVE: 040-2540066 of per email: p.kohlen@swove.nl