Onze diensten

Wie zelfredzaam is, kan zichzelf redden op alle levensterreinen, zonder of met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Kwetsbare ouderen hebben vaak in meer of mindere mate ondersteuning nodig. Van Familie, vrienden, buren, eventueel ondersteund door vrijwilligers en soms professionals. SWOVE draagt op verschillende manieren bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare ouderen en diens mantelzorgers. Met praktische diensten zoals de warme maaltijdvoorziening, Veldhopper en Vrijwilliger Ter Zijde. Maar ook door tijdig te informeren over mogelijkheden en voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen wonen.