Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SWOVE heeft in 2017 een wijziging ondergaan. De heer H. Coppens heeft per 1 januari het voorzitterschap op zich genomen. Mw. Renders heeft eind 2017 aangegeven dat per 2018 stopt met haar bestuurlijke inzet voor SWOVE.

De samenstelling van het bestuur per 31/12/2017:

– Dhr. H. (Henk) Coppens (voorzitter)

– Dhr. A (Ad) Diepstraten (secretaris)

– Dhr. M. (Tiny) Renders (penningmeester)

– Mw. C. (Carola) Renders (lid)

– Mw. A. (Annelie) Kwakkelaar (lid)