Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SWOVE heeft per 2 november 2018 een wijziging ondergaan.

De samenstelling van het bestuur per 02/11/2018:

– Dhr. H. (Henk) Coppens (voorzitter)

– Dhr. R. (Rob) Goudvis (secretaris)

– Dhr. M. (Tiny) Renders (penningmeester)

– Dhr. A (Ad) Diepstraten (lid)

– Mw. A. (Annelie) Kwakkelaar (lid)

– Dhr. P. (Peter) Bakers (lid)