Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur van SWOVE ziet er per 04/09/2020 als volgt uit:

– Dhr. H. (Henk) Coppens (voorzitter)
– Dhr. R. (Rob) Goudvis (secretaris)
– Dhr. M. (Tiny) Renders (penningmeester)
– Dhr. A (Ad) Diepstraten (lid)
– Mw. A. (Annelie) Kwakkelaar (lid)
– Dhr. P. (Peter) Bakers (lid)
– Dhr. P. (Piet) Wijman (lid)