Missie en visie

Missie:
SWOVE ondersteunt zelfstandig wonende, kwetsbare burgers. Onze focus richt zich daarbij vooral op ouderen. Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk thuis kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers, zodat zij hun zware taak kunnen blijven verrichten. SWOVE is de verbindende schakel voor alle inwoners van de gemeente Veldhoven, vooral de kwetsbare inwoners, die iets vragen en die iets te bieden hebben op het gebied van welzijn. SWOVE gaat uit van ieders eigen kracht en waar mogelijk van wederkerigheid. SWOVE is betrokken bij en creatief in de verbindingen die ze maakt.
In onze visie komt welzijn op de eerste plaats.

Visie:
SWOVE ondersteunt de burgers vanuit het idee om mensen zoveel mogelijk zelf te laten bepalen hoe zij hun leven inrichten en welke keuzes zij maken. SWOVE gaat uit van eigen kracht, bevordert de zelfredzaamheid. SWOVE speelt actieve rol in tijdige signalering, het bevorderen van een inclusieve samenleving, – waarin iedereen mee kan doen- en zo lang mogelijk uitstellen van formele zorg. We maken het mogelijk voor inwoners van Veldhoven om maatschappelijk actief te zijn. We regisseren, verbinden, faciliteren initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan de zelfredzaamheid van alle inwoners en aan de sociale samenhang binnen de gemeente. We hebben hiermee een belangrijke rol in het versterken van de basisstructuur.
Daarnaast blijft SWOVE individuele ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners. Om dat te kunnen doen vormen we een professionele, resultaatgerichte organisatie van beroepskrachten en vrijwilligers, die uitgaat van de vraag van de inwoner en de samenleving.
We willen dicht bij staan en benaderbaar zijn voor inwoners en maatschappelijke organisaties.

Meer weten van SWOVE: klik hier.