Senioren

SWOVE richt zich met haar inzet op kwetsbare mensen, met name ouderen en hun mantelzorgers, die (nog steeds) zelfstandig wonen en waarbij de kwetsbaarheid veelal een combinatie is van sociale, fysieke en economische factoren. Met het bevorderen van de zelfredzaamheid ten aanzien van deze factoren zorgt SWOVE er voor dat een (zorg)afhankelijke positie zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Voor de meest kwetsbare onder hen moet er een vangnet georganiseerd zijn.